سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

اطلاعات پایه

سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

  • سرمایه گذار

شهرک غرب، بلوارخوردین، پایین تر از بلوار دریا، خیابان توحید 2 ، پلاک 80

http://www.sabainv.com